Propozycje wycieczek w okolicach Biecza i Gorlic

Trasy turystyczne w Bieczu

Trasy turystyczne w Bieczu są czynne w sezonie letnim tj. od 1 maja. W Muzeum Ziemi Bieckiej istnieje możliwość zarezerwowania przewodnika. Poniżej dane kontaktowe do muzeum:

Muzeum Ziemi Bieckiej
ul. Kromera 3, 38-340 Biecz,
mail: muzeum@muzeum.biecz.pl
strona internetowa: http://www.muzeum.biecz.pl
tel. (13) 44 71 093, (13) 44 71 328

Trasa turystyczna BIECZ LITERACKI

Marcin Kromer – Wacław Potocki – Stanisław Wyspiański
Początek trasy – muzeum Kromerówka, ul. Kromera 3.
Długość trasy – ok. 3 km.
Czas trwania – 3 godziny.

Trasa turystyczna Biecz literacki obejmuje miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością wielkich postaci świata kultury i sztuki związanych z historią miasta. Odkrywamy zapomniane historie, ciekawe legendy oraz wydarzenia z historii Biecza uwiecznione w dziełach wybitnych twórców epoki renesansu, baroku i Młodej Polski.

Trasa turystyczna Śladami królowej Jadwigi w Bieczu

Długość trasy – ok. 3 km.
Czas trwania – 3 godziny.

Królowa Jadwiga (1373-1399) węgierska królewna, pierwsza i jedyna kobieta, król Polski. W czasie swojego panowania kilkakrotnie odwiedziła Biecz i ufundowała szpital dla ubogich. Zapisała się w historii miasta – ślady jej bytności w Bieczu widoczne są do dziś w nazewnictwie: szpital i góra Królowej Jadwigi, las grodzki z źródełkami odkrytymi przez królową. Zapraszamy do spaceru śladami królowej Jadwigi w Bieczu.

Stacje drogi krzyżowej w klasztorze franciszkanów pw. św. Anny

Trasa turystyczna Zabytkowa architektura sakralna Biecza

Czas trwania – 2 godziny.

Na przestrzeni 1000-letniej historii Biecza, istniało zapewne wiele kościołów. Najcenniejszy to monumentalna kolegiata pw. Bożego Ciała, późnogotycka budowla z przełomu XV/XVI w. W krajobrazie miasta odnajdujemy liczne kapliczki, fundowane jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski lub na pamiątkę tragicznych wydarzeń. Wędrując Szlakiem architektury sakralnej Biecza podziwiamy nie tylko walory architektoniczne i artystyczne tych obiektów ale wkraczamy również w sferę duchowości i kultu religijnego mieszkańców miasta, którzy przez lata kształtowali te miejsca, pozostawiając wciąż otwarte dla ludzkich serc Świątynie Boga.

Trasa turystyczna / szlak katowski Tam do kata…

Czas trwania – 2 godziny.

Tam do kata, szlak katowski jest to wycieczka historyczno-turystyczna po miejscach związanych z bieckim katem. Można zanurzyć się średniowieczny mrok Turmy, obejrzeć zabytki związane z sądownictwem, (np. XIV-wieczne więzienie, kapliczkę znajdującą się dawniej obok miejsca straceń, budynek Grodu Starościńskiego), przejść trasę pokonywaną przez skazańca oraz spotkać kata we własnej osobie i dowiedzieć się jak wyglądała jego praca oraz czy istniała Szkoła Katów?

Trasa turystyczna Ten co złota w Ropie szukał smołą się opłukał. Szlak pachnący naftą

Biecz – Libusza
Krótka trasa autokarowa lub rowerowa.
Czas trwania – 4 godziny.

O tym piszą kroniki:
Działo się to w czasach króla Zygmunta Starego, kiedy to Seweryn Bonar, burgrabia krakowski i starosta biecki, poszukiwał złota na terenach ziemi bieckiej, znalazł olej skalny, który zalał jego kopalnię. Historia jakże ciekawa. Skalne złoto – ropa naftowa, której wartość na szerszą skalę doceniono w XIX w. przyniosła społeczeństwu Galicji nadzieję na bogatszą przyszłość. Rozległe tereny roponośne Ziemi Bieckiej pokryły się wówczas setkami szybów i wież wiertniczych. Wędrując Szlakiem pachnącym naftą i pieniądzem dowiemy się jak można było szybko się wzbogacić a jeszcze szybciej stracić życiowy dorobek.

W drodze na jeden z wielu okolicznych cmentarzy wojennych

Trasa turystyczna Cmentarze wojenne – smutna pamiątka Wielkiej Wojny

Czas trwania – 2 godziny.

Cmentarze wojenne – smutna pamiątka Wielkiej Wojny, jest to trasa historyczna-turystyczna obejmująca pięć cmentarzy z I wojny światowej na terenie miasta. Wśród nich wyróżniający się tarasowym założeniem cmentarz projektu Hansa Mayera. Podążając szlakiem cmentarzy z I wojny światowej poznajemy dzieje Biecza z okresu I wojny światowej, tragiczne losy żołnierzy poległych na Ziemi Bieckiej, historie szpitala wojskowego w klasztorze OO. Franciszkanów w Bieczu, losy bieckich szkół. Na trasie odnajdujemy ciekawe zabytki: kapliczkę barokową na Harcie przy cmentarzu nr 105 (1812r.), uwiecznioną przez Stanisława Wyspiańskiego w studenckim szkicowniku.

Zapisz