Szlaki piesze i rowerowe w Beskidzie Niskim

Beskid Niski to pasmo górskie w Karpatach umiejscowione w południowo-wschodniej Polsce. Należy jednak wspomnieć, że na terenie tego łańcucha znajduje się umowna granica między RP a Słowacją. Beskid Niski jest uważany za jedno z najdzikszych pasm górskich w całej Polsce, a tym samym udając się w podróż na te karpackie szlaki, Beskidy zaserwują niezapomniane wrażenia. Urokliwe doliny, bogactwo i różnorodność fauny oraz flory, ale też samo ukształtowanie terenów. Gdzie warto się udać, by zafundować sobie ciekawą wycieczkę? Poniżej mamy do zaproponowania kilka szlaków, dzięki którym będziecie mieli okazję spędzić czas na łonie natury!

Szlakiem drewnianych cerkwi łemkowskich w Beskidzie Niskim

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji dla każdego miłośnika górskich wędrówek.

Mapa - szlakiem drewnianych cerkwi łemkowskich

Trasa 1 – z Męciny Wielkiej przez Sękową do Ropicy Górnej

początek wycieczki: Męcina Wielka
koniec wycieczki: Ropica Górna
czas przejścia: 3 godziny 15 minut
długość trasy: 13 km

Kościół w Męcinie Wielkiej  0 km  Pierwsza z trzech na opisywanym szlaku cerkwi greckokatolickich św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej, z której rozpoczynamy wyprawe, została zbudowana w 1807 r. Znajdziemy w niej kompletny ikonostas (ściane z ikonami) z XIX w. oraz dwa XIX-wieczne ołtarze boczne. Do kolejnego zabytkowego kościoła wyruszumy przez Męcinę Mała, zostawiając cerkiew św. Kosmmy i Damiana po lewej stronie drogi.

Kościół w Sękowej  7,5 km  Idą drogą w kierunku Sękowej, po lewej stronie trasy przed dojściem do drogi powiatowej 977, zauważymy rzekę Sękówkę. Po dotarciu do drogi 977, skręcamy w prawo w kierunku Gorlic. Po minięciu kościoła po prawej stronie szosy, przed mostem skręcamy w lewo, by dotrzeć do kościoła filialnego św. Filipa i Jakuba w Sękowej, będącego jednym z najcenniejszych kościołów drewnianych w Małopolsce. W 2003 roku został on wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościół został zbudowany w roku 1520, a następnie rozbudowany o więżę w XVIII w.

Kościół w Ropicy Górnej  13 km  Idąc z kościoła w Sękowej na głównej drodze 977 skręcić należy w prawo w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Koniecznej. Po 5,5 km drogi docieramy do cerkwi filialnej greckokatolickiej św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej, która powstała w 1813 lub 1819 r. i w której znajduje się ikonostas z XVIII w. oraz barokowe ołtarze.

Trasa 2 – z Krzywej do Kwiatoniu przez Regietów i Skwirtne

początek wycieczki: Krzywa
koniec wycieczki: Kwiatoń
czas przejścia: 4 godziny
długość trasy: 15,5 km

Cerkiew w Krzywej  0 km  Wyprawę rozpoczynamy w Krzywej, w której znajduje się cerkiew parafialna greckokatolicka św. Kosmy i Damiana, obecnie kościół rzymskokatolicki. Cerkiew zaczęto wzności w 1924 r. na miejscu wcześniej spalonych świątyń. W kościele znajdują się m.in. ołtarze boczne z XIX w. Po wyjściu z cerkwi po prawej stronie widoczny jest przystanek autobusowym, natomiast my idziemy w kierunku przeciwnym, w lewo, na północ.

Cerkiew w Gładyszowie  2 km  Po minięciu pominka polskich lotników skręcamy w lewo, drogą ostro w dół, w kierunku Gładyszowa, w którym zobaczyć cerkiew greckokatolicką Wniebowstąpienia Pańskiego, które zbudowana została w latach 1938-1939 przez huculskich cieśli. Ze względu na wybuch II wojny światowej nie wykonano m.in. ikonostasu, który dobudowano po wojnie.

 6,5 km  Po dotarciu do drogi powiatowej 977, łączącej Gorlice ze Słowacją, skręcamy w lewo, a następnie po kilkudziesięciu metrach, na światłach w prawo.

 8 km  Po przejściu przez most nad Zdynianką na skrzyżowaniu odbić należy w lewo, w kierunku Regietowa. Od tego momentu poruszamy się zgodnie z zielonym szlakiem rowerowym (ze Zdyni do Uścia Gorlickiego).

 11,5 km  Po 3,5 km drogi wzdłuż rzeczki Regietówka, docieramy do Regietowa, dzielącego się na Regietów Niżny oraz Regietów Wyżny. Obie wsie po II wojnie światowej zostały całkowicie wysiedlone w ramach akcji Wisła. Później w Regietowie Niżnym powstał PGR i częściowo wieś zaludniła się, natomiast Regietów Wyżny pozostał opuszczony. W Regietowie możemy zobaczyć dwie cerkwie (jedną drewnianą i jedną murowaną), a także cmentarze z I wojny światowej, jedne z wielu znajdujących się na terenach Beskidu Niskiego.

Cerkiew w Kwiatoniu  15,5 km  Idąc dalej zielonym szlakiem rowerowym z Regietowa przez Skwirtne docieramy do Kwiatoniu, gdzie zobaczyć możemy jedną z najpięknieszych zabytków architektury drewnianej w Małopolsce – cerkiew greckokatolicką św. Paraskewi. Wystrój wnętrza stanowi polichromia z 1811 r. oraz ikonostas z 1904 r., a także ołtarze główny oraz boczne.

Trasa 3 – z Kotani do Świątkowej Wielkiej

początek wycieczki: Kotań
koniec wycieczki: Świątkowa Wielka
czas przejścia: 1 godzina
długość trasy: 3 km

Cerkiew w Kotani  0 km  Najkrótszą z przedstawionych przez nas tras prowadzących wśród łemkowskich cerkwi, jest wycieczka, którą rozpoczynamy w Kotani, gdzie znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej – cerkiew greckokatolicka św. Kosmy i Damiana, wzniesiona w XVIII w. i gruntownie wyremontowana w 1841 r. Wychodząc z cerkwi idziemy w kierunku drogi 992, gdzie skręcamy w prawo.

Cerkiew w Świątkowej Małej  2,5 km  Idąc drogą główną po 2,5 km po lewej stronie znajduje się cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej, będą jedną z najstarszych cerkwi na zachodniej łemkowszczyźnie – wybudowana została w 1762 r, a następnie przebudowana i wyremontowana na przełomie XIX i XX w.

Cerkiew w Świątkowej Wielkiej  4 km  Po wyjściu z cerkwi, skręcić należy w lewo, a następnie za przystankiem autobusowym w prawo. Po 500 m drogi dotrzem do cerkwi św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej, która została wzniesiona w 1757 r. We wnętrzu cerkwi znajduje się polichromia z II połowy XVIII w.

Śladem opuszczonych, łemkowskich wsi w Beskidzie Niskim

Mapa - śladem opuszczonych, łemkowskich wsi

Trasa 4 – z Wołowca przez Nieznajową do Radocyny

początek wycieczki: Wołowiec
koniec wycieczki: Radocyna
czas przejścia: 3 godziny
długość trasy: 10 km

 0 km  Wyprawę rozpoczynamy w Wołowcu, wiosce, do której można dotrzeć z Gładyszowa przez Krzywą. Trasa z Wołowca przez Nieznajową do Radocyny biegnie żółtym szlakiem pieszym przez teren Magurskiego Parku Narodowego.

Opuszczona wioska Nieznajowa  5 km  W drodze do Nieznajowej, opuszczonej, łemkowskiej wsi, koniecznie będzie kilkukrotne pokonanie rzeczki Zawoja, wpadającej do Wisłoki. Na trasie spotkamy wiele, charakterystycznych krzyży greckokatolickich. Po dotarciu do Nieznajowej miniemy cmentarz łemkowskiej, wysiedlonej wsi, a następnie dotrzemy do kapliczki. Po minięciu kapliczki w Nieznajowej znajdziemy się na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Czarnej oraz Radocyny – na skrzyżowaniu należy iść prosto, w kierunku południowym. W tym miejscu łączą się z żółtym szlakiem dwa inne szlaki – czarny oraz czerwony Karpacki Szlak Rowerowy.

Opuszczona wioska Radocyna  10 km  Po 10 kilometrach drogi dotrzemy do Radocyny, kolejnej z wysiedlonych wsi w tym regionie. Dzięki realizacji projektu finansowanego przy wsparciu Województwa Małopolskie w Radocynie oraz innych, pobliskich wysiedlonych wsiach, znajdują się symboliczne drzwi, mające za zadanie przypominać, że kiedyś te miejscowości żyły i rozwijały się, że te miejsca mają swoją wyjątkową historię.

Trasa 5 – ze Zdyni przez Lipną do Czarnej

początek wycieczki: Zdynia
koniec wycieczki: Czarne
czas przejścia: 4 godziny
długość trasy: 15 km

 0 km  Ze Zdyni, słynnej z festiwalu Łemkowska Watra, wyruszamy z miejsca, do którego możemy dotrzeć jadąc od Gładyszowa drogą 977 w kierunku Słowacji, a następnie po 4 km skręcając z drogi 977 w lewo.

 7 km  Po 7 km pieszej wędrówki dotrzemy do opuszczonej wioski Lipna, w której zbiegają się szlaki rowerowe – zielony oraz czarny, którym będzie podążać w kierunku Czarnej.

 11 km  Na skrzyżowaniu skręcić należy w lewo, zgodnie z czarnym szlakiem, w kierunku Nieznajowej oraz Czarnej. W tym miejscu zbiegają się szlaki rowerowe czarny oraz czerwony, a także zółty szlak pieszy.

 12 km  Przed widoczną w Nieznajowej kapliczką, na skrzyżowaniu skręcić należy w lewo, zgodnie z czerwonym i czarnym szlakiem rowerowym.

 15 km  Po 15 km wędrówki dotrzemy do kolejnej opuszczonej wioski Czarne, gdzie kończymy trasę.

W dolinkach i na szczytach Beskidu Niskiego

Mapa - w dolinkach i na szczytach Beskidu Niskiego

Trasa 6 – na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego w Polsce

początek wycieczki: Wysowa-Zdrój
koniec wycieczki: Lackowa (997 m n.p.m)
czas przejścia: 4 godziny
długość trasy: 9 km

 0 km  W Wysowej-Zdrój wyprawę możemy rozpocząc od cerkwi św. Michała Archanioła kierując się na południowy-wschód. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo i przechodzimy przez most nad rzeką Ropa.

W drodze na Lackową  1 km  Po przejściu mostka idziemy wzdłuż szlaku zielonego oraz czerwonego. Po przejściu 1 km oba szlaki rozłączają się. Czerwony szlaki prowadzi na górę Jawor, natomiast my kierujemy się szlakiem zielonym na Lackową przez Ostry Wierch.

 3 km  Po przejściu 3 km trasa prowadzi głównie przez las, stąd mało jest miejsc, z których można podziwiać piękne widoki. W Przełęczy Cigelka kierujemy się na prawo, wzdłuż zielonego oraz czerwonego szlaku.

 7 km  Po około 2 godzinach drogi docieramy na Ostry Wierch (930 m n.p.m.), skąd kierujemy się na lewo w kierunku Lackowej. Podejście na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego w Polsce należy do najbardziej ze stromych.

 9 km  Po 9 km drogi i 4 godzinach drogi docieramy na Lackową (997 m n.p.m.). Droga powrotna do Wysowej-Zdrój tą samą trasą będzie krótsza o około 1 godzinę.

Trasa 7 – wokół jeziora Klimkówka

początek wycieczki: Uście Gorlickie
koniec wycieczki: Uście Gorlickie
czas przejścia: 7 godzin
długość trasy: 25 km

 0 km  Pętla wokół Jeziora Klimkówka rozpoczyna i kończy się w Uściu Gorlickim, biegnie głównie drogami asfaltowymi, stąd jest to idealna trasa na rower. Z Uścia Gorlickiego drogą asfaltową wyruszamy w kierunku miejscowości Ropa.

Nad Klimkówką # 1  6.5 km  Po 6.5 km drogi docieramy do miejscowości o identycznej nazwie jak jezioro. W trakcie wędrówki trasą bięgnącą wzdłuż jeziora mamy możliwość podziwiać piękne widoki na jezioro oraz Pieniny Gorlickie ze szczytem Czerteżyki (628 m n.p.m.).

Nad Klimkówką # 2  9 km  Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, w kierunku miejscowości Łosie.

 11 km  Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Bielanka.

 13.5 km  Po 2,5 km drogi na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Leszczyn i Kunkowej.

Cerkiew w Leszczynach  16,5 km  W Leszczynach mamy możliwość podziwiać jedną z wielu okolicznych drewnianych cerkwi.

 18,5 km  Po 2 km drogi docieramy do Kunkowej.

 25 km  Ostatnie 6,5 km z Kunkowej do Uścia Gorlickiego biegnie przeważnie z góry, drogą dosyć stromą, skąd można podziwiać po prawej stronie Jezioro Klimkówka.

Sprawdź ofertę noclegową w Beskidzie Niskim.

Zapisz